gatunkowy

gatunkowy
{{stl_51}}{{LABEL="twpldegatunkowy"}}{{/stl_51}}{{stl_39}}gatunkowy{{/stl_39}}{{stl_5}} BIOL{{/stl_5}}{{stl_7}} artspezifisch;{{/stl_7}}{{stl_41}} (jakościowy){{/stl_41}}{{stl_7}} Qualitäts-, Marken-;{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}ciężar{{/stl_9}}{{stl_41}} m{{/stl_41}}{{stl_9}} gatunkowy{{/stl_9}}{{stl_41}} fig{{/stl_41}}{{stl_7}} Bedeutung{{/stl_7}}{{stl_41}} f{{/stl_41}}{{stl_7}}, Gewicht{{/stl_7}}{{stl_41}} n{{/stl_41}}{{stl_7}};{{/stl_7}}{{stl_40}}
{{/stl_40}}{{stl_9}}wino{{/stl_9}}{{stl_41}} n{{/stl_41}}{{stl_9}} gatunkowe{{/stl_9}}{{stl_7}} Qualitätswein{{/stl_7}}{{stl_41}} m{{/stl_41}}

Słownik polsko-niemiecki. 2014.

Нужна курсовая?

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • gatunkowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do gatunku, charakterystyczny dla niego, zwykle w zn. 1. i 3. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Właściwości, cechy gatunkowe. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • gatunkowy — Ciężar gatunkowy zob. ciężar 2 …   Słownik frazeologiczny

  • gatunkowy — 1. przym. od gatunek (zwykle w zn. 2) Cechy gatunkowe zwierząt. Ochrona gatunkowa roślin. 2. «będący wyższej jakości, lepszego gatunku» Wódka gatunkowa. Papierosy gatunkowe. ◊ Ciężar gatunkowy «istotna wartość czegoś; ważność» …   Słownik języka polskiego

  • ciężar gatunkowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} ważność, ranga czegoś (w porównaniu z rzeczami, zjawiskami tej samej klasy) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Afery o większym ciężarze gatunkowym trafiają do komendy głównej policji. Ciężar gatunkowy spraw, problemów. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ciężar — 1. Być, stać się dla kogoś ciężarem «sprawiać komuś kłopot, utrudniać komuś coś»: W moim wieku nie powinienem być ciężarem dla rodziców. Gdybym miał studiować, to ewentualnie na studiach wieczorowych, a w porze dziennej pracować. J. J. Balwierz,… …   Słownik frazeologiczny

  • ciężar — m IV, D. u, Ms. ciężararze; lm M. y 1. «siła, z jaką Ziemia przyciąga dane ciało; waga jakiegoś ciała» Ciężar bagażu był ponad jej siły. Owoce spadały pod wpływem własnego ciężaru. ∆ fiz. Ciężar atomowy «względna masa atomu danego pierwiastka… …   Słownik języka polskiego

  • gatunkavas — ×gatunkãvas, à (l. gatunkowy) adj. (4) kuris geros veislės, rūšies: Šis arklys gatunkãvas, gražiai bėga Mrk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”